COOP de Mà

Consultoria Coop de Mà

Som una cooperativa que presta serveis de suport,
assessorament i formació en l’àmbit jurídic, laboral i econòmic,
per ajudar en l'àmbit organitzatiu i de gestió a organitzacions de l’economia social..

 

Rambla Marina 178, entr. 1a
08907 L’Hospitalet de Llobregat

coopdema@coopdema.cat

93 264 03 56

 

Eina de Co-Gestió

Disposem de la “Eina de Cogestió” que facilita la gestió econòmica fiscal i comptable de les entitats sense ànim de lucre, a través de la utilització per part d’aquestes d’una interfície web que no requereix disposar de coneixements comptables previs, i que tutoritzat per “COOPDEMA” és capaç de nodrir un sistema comptable per doble partida i extreure informes econòmics així com també informació suficient com per fer front a les obligacions fiscals que pertoqui en cada moment. Més informació: cogestio@coopdema.cat

Amb els nostres clients treballem conjuntament amb la Gestoria TALAIA

Copyright © 2015 COOP de Mà. by Interface SafeAccess