skip to Main Content
+34 93 264 03 56 coopdema@coopdema.cat Àrea de co-gestió

Busquem un/a Coordinador/a de Projectes per a la nostra consultoria

Condicions:

 1. Jornada de 25 hores setmanals amb horari de dilluns a divendres,
 2. Contractació i altres condicions: Contracte fins el 31 de desembre 2017
 3. Condicions salarials: a comentar en el procés de selecció
 4. Incorporació immediata

Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball

La persona serà responsable de la coordinació i gestió administrativa de diversos programes de formació i assessorament destinats a projectes vinculats a l’emprenedoria social i cooperativa.

Funcions:

 1. Supervisió en l’execució dels programes: coordinació interna de l’execució, suport a l’equip de Coopdemà i als professionals externs, participació a reunions de coordinació, creació i seguiment dels indicadors, gestió de la programació de les activitats i dels participants.
 2. Gestió administrativa: preparació de documentació i presentacions, gestió de base de dades, gestió de la documentació relativa als programes i arxiu.
 3. Seguiment i control econòmic dels diferents programes respecte als pressupostos aprovats.
 4. Justificació tècnica i econòmica de les subvencions: redacció de memòries tècniques, preparació de la documentació econòmica, entrega i seguiment dels expedients.
 5. Recerca de noves subvencions i programes relacionats amb el nostre àmbit d’actuació.
 6. Preparació de convocatòries de subvencions i licitacions: redacció de projecte, preparació dels pressupostos i de la documentació a presentar, seguiment d’expedient.

Perfil sol·licitat:

Formació:

 • Formació reglada: Grau Superior o formació universitària
 • Formació complementària en gestió de projectes
 • Formació especialitzada en gestió d’entitats de l’economia social i solidària

Es valorarà:

 • Experiència mínima de 3 anys en funcions similars, especialment en licitacions administratives
 • Experiència contrastada en utilització de programes de gestió de projectes
 • Coneixement de la gestió de les entitats d’economia social i solidària

Competències:

 • Capacitat organitzativa i de planificació
 • Proactivitat i capacitat resolutiva
 • Bona redacció i capacitat de síntesi
 • Habilitats relacionals i comunicatives amb l’equip

Procés de selecció:

Els candidats interessats podran fer arribar el seu Cv amb fotografia recent i una carta de motivació a seleccio@coopdema.cat fins el proper 26 de febrer 2017.

Back To Top