skip to Main Content

Consultoria Coop de Mà

Som una Consultoria que treballa en l’àmbit jurídic, laboral, fiscal i econòmic per ajudar a estructurar a nivell societari, organitzatiu i de gestió a entitats de l’economia social, entenent aquesta, com una economia al servei de les persones.

A nivell intern i pel que fa al sistema de treball emprat per a la prestació dels nostres serveis, tenim l’objectiu de treballar metodologies que ens permetin posar en practica els principis cooperatius

Eina de Cogestió

Disposem de la “Eina de Cogestió” que facilita la gestió econòmica fiscal i comptable de les entitats sense ànim de lucre, a través de la utilització per part d’aquestes d’una interfície web que no requereix disposar de coneixements comptables previs, i que tutoritzat per “Coopdemà” és capaç de nodrir un sistema comptable per doble partida i extreure informes econòmics així com també informació suficient com per fer front a les obligacions fiscals que pertoqui en cada moment.

Més informació: cogestio@coopdema.cat

Últims posts al blog…

 

NOVA DATA TALLER “Especificitats fiscals de les diferents figures de l’ESS”

Dijous 09/04 de 10.00h a 13.00h Taller GRATUÏT, PRÀCTIC I DINÀMIC #AgendaESS “Especificitats fiscals de les diferents figures de l’ESS” amb COOPDEMÀ INSCRIU-TE AQUÍ

Noves cooperatives que treballen al Grup ECOS!

Com sabeu, formem part del Grup Ecos, un grup cooperatiu format per empreses de l’economia social i solidària i que segueix obert a noves incorporacions. Els últims mesos s’hi han sumat al Grup Ecos dues cooperatives que heu de conèixer:…

Activitat conjunta 12 abril: Aplicatiu APPelLloc per a grups de cohabitatge

El 12 d’abril a les 18h farem una activitat conjuntament amb Perviure. Presentarem l’aplicatiu APPelLloc per a grups de cohabitatge i explicarem com es pot utilitzar per a fer simulacions de la viabilitat econòmica dels projectes de cohabitatge. L’aplicació es…

[vcex_spacing][vcex_spacing size=”80px”]

Aliances

Aquesta és la nostra principal aliança
fés click a la nostra gestoria

Estem associats a les següents entitats

[vcex_image_grid grid_style=”masonry” pagination=”false” thumbnail_link=”custom_link” custom_links_target=”_blank” img_size=”full” columns_gap=”none” image_ids=”5032,5034,5036,5035,5031,5033,5037″ custom_links=”https://www.coop57.coop/,http://www.grupecos.coop/cat,https://www.somenergia.coop/ca/,http://www.fiarebancaetica.coop/ca,http://www.apttcb.cat/,http://www.cooperativestreball.coop/,http://www.xes.cat/pages/xs100.php”][vcex_spacing size=”120px”]
Back To Top