skip to Main Content

COMUNICACIÓ URGENT

Davant la situació d’excepcionalitat provocada pel Covid-19 i seguint les indicacions de les autoritats des de Coop de mà SCCL hem decidit aturar a partir de dilluns 16 de març tot seguint els protocols i ordres d’actuació dels serveis de prevenció sanitària. tota l’activitat presencial i el tancament de les nostres oficines fins a nova ordre..

El nostre equip però continuarà a la vostra disposició implementant el sistema de teletreball a tota la cooperativa com a mesura de prevenció entre les persones integrants del nostre equip, podeu contactar amb nosaltres per telèfon o via correu electrònic.

Alhora us anirem informant per aquests mateixos mitjans de totes les informacions que puguin afectar a les vostres entitats.

Gràcies per la vostra comprensió.

Consultoria Coop de Mà

Som una Consultoria que treballa en l’àmbit jurídic, laboral, fiscal i econòmic per ajudar a estructurar a nivell societari, organitzatiu i de gestió a entitats de l’economia social, entenent aquesta, com una economia al servei de les persones.

A nivell intern i pel que fa al sistema de treball emprat per a la prestació dels nostres serveis, tenim l’objectiu de treballar metodologies que ens permetin posar en practica els principis cooperatius

Eina de Cogestió

Disposem de la “Eina de Cogestió” que facilita la gestió econòmica fiscal i comptable de les entitats sense ànim de lucre, a través de la utilització per part d’aquestes d’una interfície web que no requereix disposar de coneixements comptables previs, i que tutoritzat per “Coopdemà” és capaç de nodrir un sistema comptable per doble partida i extreure informes econòmics així com també informació suficient com per fer front a les obligacions fiscals que pertoqui en cada moment.

Més informació: cogestio@coopdema.cat

Aliances

Aquesta és la nostra principal aliança
fés click a la nostra gestoria

Estem associats a les següents entitats

Back To Top