skip to Main Content

Consultoria Coop de Mà

Som una Consultoria que treballa en l’àmbit jurídic, laboral, fiscal i econòmic per ajudar a estructurar a nivell societari, organitzatiu i de gestió a entitats de l’economia social, entenent aquesta, com una economia al servei de les persones.

A nivell intern i pel que fa al sistema de treball emprat per a la prestació dels nostres serveis, tenim l’objectiu de treballar metodologies que ens permetin posar en practica els principis cooperatius

Eina de Cogestió

Disposem de la “Eina de Cogestió” que facilita la gestió econòmica fiscal i comptable de les entitats sense ànim de lucre, a través de la utilització per part d’aquestes d’una interfície web que no requereix disposar de coneixements comptables previs, i que tutoritzat per “Coopdemà” és capaç de nodrir un sistema comptable per doble partida i extreure informes econòmics així com també informació suficient com per fer front a les obligacions fiscals que pertoqui en cada moment.

Més informació: cogestio@coopdema.cat

Últims posts al blog…

 

👩‍⚖️Fiscalitat en les cooperatives:

👉Segons la Llei 20/1990 de règim fiscal de cooperatives (BOE 304, de 20 de desembre) on s’estableix el règim fiscal de les cooperatives, aquests tipus de societats gaudeixen d’uns beneficis fiscals propis que han de servir per fomentar la seva…

Seguretat Social a les cooperatives

La Llei de Cooperatives de Catalunya obliga als socis l’alta a la Seguretat Social, i en les cooperatives de treball associat permet escollir entre la inclusió al Règim General de la Seguretat Social (que suposa la cobertura de totes les…

nova convocatòria d’ajuts a Projectes Singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID19 per a cooperatives.

S’ha publicat al DOG la nova convocatòria d’ajuts a Projectes Singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID19 per a cooperatives. DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL: RESOLUCIÓ EMT/2126/2021, de 21 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió…

Aliances

Aquesta és la nostra principal aliança
fés click a la nostra gestoria

Estem associats a les següents entitats

Back To Top