skip to Main Content

Consultoria Coop de Mà

Som una Consultoria que treballa en l’àmbit jurídic, laboral, fiscal i econòmic per ajudar a estructurar a nivell societari, organitzatiu i de gestió a entitats de l’economia social, entenent aquesta, com una economia al servei de les persones.

A nivell intern i pel que fa al sistema de treball emprat per a la prestació dels nostres serveis, tenim l’objectiu de treballar metodologies que ens permetin posar en practica els principis cooperatius

Eina de Cogestió

Disposem de la “Eina de Cogestió” que facilita la gestió econòmica fiscal i comptable de les entitats sense ànim de lucre, a través de la utilització per part d’aquestes d’una interfície web que no requereix disposar de coneixements comptables previs, i que tutoritzat per “Coopdemà” és capaç de nodrir un sistema comptable per doble partida i extreure informes econòmics així com també informació suficient com per fer front a les obligacions fiscals que pertoqui en cada moment.

Més informació: cogestio@coopdema.cat

Últims posts al blog…

 

Activitat conjunta 12 abril: Aplicatiu APPelLloc per a grups de cohabitatge

El 12 d’abril a les 18h farem una activitat conjuntament amb Perviure. Presentarem l’aplicatiu APPelLloc per a grups de cohabitatge i explicarem com es pot utilitzar per a fer simulacions de la viabilitat econòmica dels projectes de cohabitatge. L’aplicació es…

Participem en el projecte d’intecooperació #UnLlocPerviure

Hem desenvolupat, conjuntament amb Jamgo, Celobert, Fil a l’Agulla i Perviure una eina que permetrà posar les bases a projectes d’habitatge cooperatiu i facilitarà l’accés al sòl i edificis a projectes de cohabitatge i cooperatives de cessió d’ús. Desde Coopdemà…

Pla d’empresa: què és?

  💡Tot nou projecte comença amb un pla. 🧮Un pla d’empresa és un pla per valorar si una nova empresa és viable. 📊A Coop de mà t’assessorem i et donem suport en la preparació del pla d’empresa i especialment del…

Aliances

Aquesta és la nostra principal aliança
fés click a la nostra gestoria

Estem associats a les següents entitats

Back To Top