skip to Main Content

Soci treballador de Coopdemà, es responsabilitza del departament econòmic i financer, i aporta el seu suport a les entitats per a millorar la seva gestió empresarial i capacitar els òrgans de govern.

Assessor d’oganitzacions de l’Economia Social i expert en gestió econòmica i financera

Formador en Gestió Econòmica i financera per a entitats de l’Econòmia social, solidària i cooperativa.

Expert en Finançament Ètic i Solidari (membre de la Comissió Tècnica del Coop57 i ex membre de la Junta de Fiare Catalunya)

Correu-e: jeff@coopdema.cat

Telèfon: 932.640.356 Extensió:207

Back To Top