skip to Main Content

Serveis de Coop de Mà Serveis a empreses i emprenedors

Serveis d’acompanyament a l’emprenedoria

[vcex_icon_box heading=”Model Societari i Laboral” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-gavel” icon_size=”28px” heading_size=”16px” icon_color=”#7dbd21″ heading_color=”#7dbd21″]Suport en el disseny de l’estructura jurídica en funció de la idea de negoci, forma jurídica, regim laboral econòmic i fiscal[/vcex_icon_box]
[vcex_icon_box heading=”Pla d’empresa” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-modx” icon_size=”28″ heading_size=”16px” icon_color=”#7dbd21″ heading_color=”#7dbd21″]Suport en la preparació del pla d’empresa i especialment del pla econòmic i financer que pugui determinar el grau de viabilitat i les necessitats de finançament del projecte[/vcex_icon_box]
[vcex_icon_box heading=”Capitalització i finançament” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-money” icon_size=”28″ heading_size=”16px” icon_color=”#7dbd21″ heading_color=”#7dbd21″]Suport en l’execució del pla financer: assessorament en la capitalització, dimensionament capital social, finançament alternatiu, finançament bancari (recerca, preparació i negociació),[/vcex_icon_box]
[vcex_icon_box heading=”Constitució De Societats” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-university” icon_size=”28px” heading_size=”16px” icon_color=”#7dbd21″ heading_color=”#7dbd21″]Constitució de societats i d’entitats sense ànim de lucre (fundacions, associacions, ONG). Molt especialment, d’empreses Cooperatives[/vcex_icon_box]

Serveis de consolidació i enfortiment

[vcex_icon_box heading=”Suport Òrgans De Govern” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-child” icon_size=”28px” heading_size=”16px” icon_color=”#7dbd21″ heading_color=”#7dbd21″]Suport continu en la gestió empresarial i del projecte societari als òrgans de govern i/o a la gerència, a través de l’assessorament en els àmbits fiscal, laboral, comptable, organitzativa i jurídica[/vcex_icon_box]
[vcex_icon_box heading=”Viabilitat Econòmica i Financera” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-object-group” icon_size=”28″ heading_size=”16px” icon_color=”#7dbd21″ heading_color=”#7dbd21″]Estudis de viabilitat econòmica i financera. Accions de control pressupostari, confecció i seguiment de plans d’accions correctives, previsions periòdiques de resultat econòmic.[/vcex_icon_box]
[vcex_icon_box heading=”Estratègia de Creixement” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-bullhorn” icon_size=”28″ heading_size=”16px” icon_color=”#7dbd21″ heading_color=”#7dbd21″]Suport en la definició de l’estratègia de creixement: detecció i valoració de noves línies estratègiques de negoci, recerca de finançament, seguiment d’objectius estratègics, intercooperació i aliances estratègiques, captació de fons[/vcex_icon_box]
[vcex_icon_box heading=”Tresoreria i Planificació” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-map-signs” icon_size=”28px” heading_size=”16px” icon_color=”#7dbd21″ heading_color=”#7dbd21″]Suport en la gestió de tresoreria i planificació de finançament, pressupost de tresoreria, suport en recerca de finançament aliè i negociació amb entitats bancàries[/vcex_icon_box]
[vcex_icon_box heading=”Regulació Laboral i Cotitzacions” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-check” icon_size=”28px” heading_size=”16px” icon_color=”#7dbd21″ heading_color=”#7dbd21″]Assessorament en matèria laboral i de cotitzacions a la Seguretat social, en especial, pel que fa a les particularitats de les cooperatives així com també, en el sector artistes, lleure i serveis socials.[/vcex_icon_box]
[vcex_icon_box heading=”Acords Socials, Estatuts i Reglaments” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-language” icon_size=”28″ heading_size=”16px” icon_color=”#7dbd21″ heading_color=”#7dbd21″]Elaboració i/o revisió d’acords socials, Estatuts, Reglaments de Règim Intern, i de contractes privats, en especial d’intercooperació empresarial.[/vcex_icon_box]
[vcex_icon_box heading=”Formació a Mida” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-graduation-cap” icon_size=”28px” heading_size=”16px” icon_color=”#7dbd21″ heading_color=”#7dbd21″]Formació en tots els àmbits de gestió empresarial, capacitació dels òrgans de govern i dels associats en els conceptes de gestió empresarial.[/vcex_icon_box]
[vcex_icon_box heading=”Protecció de dades” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-graduation-cap” icon_size=”28px” heading_size=”16px” icon_color=”#7dbd21″ heading_color=”#7dbd21″]Implantació a l’organització del sistema LOPD. Alta dels Fitxers en el Registre General de l’AEPD. Elaboració del Document de Seguretat. Revisió dels procediments i elaboració d’altres documents necessaris.[/vcex_icon_box]

Serveis de suport en el disseny i l’ús de solucions de gestió

[vcex_icon_box heading=”Eines de Gestió Econòmica” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-bar-chart” icon_size=”28px” heading_size=”16px” icon_color=”#7dbd21″ heading_color=”#7dbd21″]Disseny, implementació i seguiment d’eines de comptabilitats analítiques, càlcul de ratios, anàlisi de marges per productes/àrees[/vcex_icon_box]
[vcex_icon_box heading=”Tutorització Eina de Cogestió” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-modx” icon_size=”28″ heading_size=”16px” icon_color=”#7dbd21″ heading_color=”#7dbd21″ image=”4802″ url=”https://www.coopdema.cat/eina-de-co-gestio/”]Tutorització en l’ús de la Eina de Co-Gestió que facilita la gestió econòmica fiscal i comptable de les entitats sense ànim de lucre, a través de la utilització per part d’aquestes d’una interfície web que no requereix disposar de coneixements comptables previs, i que és capaç de nodrir un sistema comptable per doble partida i extreure informes econòmics així com també informació suficient com per fer front a les obligacions fiscals que pertoqui en cada moment[/vcex_icon_box]
[vcex_icon_box heading=”Eines Societàries” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-bars” icon_size=”28″ heading_size=”16px” icon_color=”#7dbd21″ heading_color=”#7dbd21″]Elaboració d’eines de processament d’acords socials, que puguin nodrir reglaments de funcionament i plans de treball amb indicadors de seguiment[/vcex_icon_box]
Back To Top